OD ZDRAVORAZUMSKE PSIHOLOGIJE KA NAIVNOJ PSIHOLOGIJI

Apstrakt

U ovom radu se dovodi u pitanje shvatanje zdravorazumske psihologije kao primitivne, spekulativne teorije o mentalnim stanjima. Ima razloga da se veruje u to da je zdravorazumska psihologija sličnija zdravorazumskoj fizici nego spekulativnom teoretisanju karakterističnom za istoriju fizike. Detaljno se obrazlaže razlika između zdravorazumske fizike i spekulativnog teoretisanja. U radu se izvodi sledeći zaključak: iako zdravorazumsko pripisivanje psihološkog sadržaja nije krajnje ishodište kognitivne nauke, to ne znači se takvo pripisivanje ne može smatrati daleko pouzdanijim izvorom podataka nego što su savremeni teoretičari spremni da priznaju

PDF