O časopisu

ISSN (Online) 2683-5959

Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva recenzirani je akademski časopis otvorenog pristupa. Časopis je osnovan 2020. godine. Osnivač i izdavač Časopisa je Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu. Časopis izlazi dva puta godišnje u elektronskom obliku na srpskom jeziku. Časopis nastoji da predstavi vodeće tendencije u savremenoj filozofiji i društvenoj teoriji i podstakne dalja istraživanja u oblastima humanistike i društvenih nauka. Njegov cilj je da unapredi kreativno i kritičko mišljenje i otvori prostor za upućenu raspravu. Dobrodošli su prilozi visokog kvaliteta, bez obzira na školu mišljenja u kojoj su pisani. Budući da časopis pokriva široku oblast filozofskih i društvenih pitanja, uredništvo će jednako vrednovati disciplinarno i interdisciplinarno orijentisane radove, empirijska istraživanja i studije slučaja kao i teorijske spekulacije, polemičke beleške kao i nepristrasne prikaze.

 

Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva objavljuje:

  • Originalne naučne radove, pregledne radove i relevantne prevode;
  • Kratka ili prethodna saopštenja, stručne radove, informativne priloge:
  • Naučne kritike, polemike i osvrte, prikaze knjiga i naučnih događaja;

Prilozi koji se kandiduju za objavljivanje primaju se tokom čitave godine, osim priloga za tematski blok, koji se primaju do zaključenja broja u kome se temat nalazi. Svi prilozi se šalju na elektronsku adresu  redakcija.kritika@instifdt.bg.ac.

Časopis izlazi polugodišnje (maj / novembar) u elektronskoj formi i u režimu je otvorenog pristupa.