Časopis uređuju

Glavni odgovorni urednik

Igor Cvejić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
cvejic@instifdt.bg.ac.rs

 

Zamenici urednika:

Marjan Ivković, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
Ana Đorđević, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
 

Redakcija:

Urednik sekcije temati:

Mark Lošonc, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
Urednik sekcije studije i članci

Ivan Nišavić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
Urednica sekcije prevodi

Tamara Plećaš, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Urednik sekcije život teorije:

Milan Urošević, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
Urednici sekcije prikazi

Ljiljana Pantović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
Ivan Milenković, Treći program, Radio Beograd
 

Andrea Perunović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
Milivoj Bešlin, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
Olga Nikolić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
Petar Protić, Koncept 9, platforma za teoriju i umetnost, Beograd
Aleksandar Ostojić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Luka Petrović, Fakultet politički nauka, Univerzitet u Beogradu
Milica Sekulović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
Marija Petrović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ivan Cerovac, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Jasmin Hasanović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
Savet redakcije: 

 Anton Berishaj, Priština
Miran Božovič, Ljubljana
Vladimir Cvetković, Beograd
Zoran Dimić, Niš
Slavko Đorđević, Kragujevac
Aleksandar Dobrijević , Beograd
Ivan Đorđević, Beograd
Katerina Kolozova , Skopje
Una Popović, Novi Sad
Mikonja Knežević, Kosovska Mitrovica
Drago Perović, Nikšić
Dušan Ristić, Novi Sad
Ivana Spasić, Beograd
Željko Šarić, Banja Luka
Dragan Todorović, Niš
Vesna Trifunović, Beograd
Ugo Vlaisavljević, Sarajevo
Ivana Zagorac, Zagreb
Adriana Zaharijević, Beograd

Sekretar Redakcije

Aleksandra Knežević, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
k.aleksandra994@gmail.com

Ana Lipij, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu ana.lipij@instifdt.bg.ac.rs

Biljana Albahari, Narodna biblioteka Srbije
albaharib@gmail.com

Jezička redakcija: Aleksandar Pavlović i Milana Gajović

Dizajn: Nirvana Žiško

Elektronska obrada: Srđan Prodanović