Obaveštenja

Temat

POPULARNA KULTURA

-poziv za objavljivanje radova-

Pojam popularne kulture je razvijen u želji da se kulturna sfera posmatra na nijansiraniji način, nasuprot do tada popularnih pojmova masovne kulture ili kulturne industrije. Kroz vizuru ovih pojmova kultura se posmatrala kao neizbežno determinisana logikom kapitala i dominacije. Od šezdesetih godina prošlog veka proučavanje kulture dobija nov zaokret razvojem studija popularne kulture koji uzimaju u obzir mogućnost refleksivne potrošnje kulturnih proizvoda i razvoj različitih oblika otpora u okviru kulturne sfere.

Proučavanje popularne kulture je blisko povezano sa brojnim drugim oblastima u društveno-humanističkim naukama. Proučavanje političke uloge popularne kulture podrazumeva istraživanje ideoloških elemenata u proizvodima popularne kulture kroz koje možemo uočiti na koji način kultura igra ulogu u različitim oblicima političke dominacije. Takođe, ovo nam omogućava da istražimo na koji način popularna kultura može doprineti izgradnji otpora političkoj dominaciji i da li može igrati ulogu u političkoj mobilizaciji. Popularna kultura postoji u različitim formama i kroz mnogobrojne kanale te je stoga usko povezana sa istraživanjem medijskih, tekstualnih i svakodnevnih oblika kroz koje se njeni sadržaji reprodukuju.

Dakle, proučavanje popularne kulture je prožeto pitanjima o njenoj povezanosti sa drugim društvenim sferama kao što su politička ili ekonomska. Da li je logika kapitala danas potpuno kolonizovala kulturnu sferu? Kakvu ulogu popularna kultura može igrati u političkoj emancipaciji? Na koji način razvoj društvenih medija i interneta menja popularnu kulturu? Da li postoje, i kakve su, nove forme otpora u popularnoj kulturi koje do sada nismo uočili?

Studije popularne kulture su od svog začeća suštinski interdisciplinarne i stoga podrazumevaju upotrebu koncepata i metoda iz mnoštva disciplina i teorijskih pravaca kao što su teorija književnosti, semiotika, psihoanaliza, marksistička i neo-marksistička društvena teorija, poststrukturalizam i mnogi drugi.

Časopis Kritika poziva na predaju originalnih naučnih radova koji bi doprineli razmatranjima i preispitivanju pojma i fenomena popularne kulture i njegovih različitih manifestacija kroz interdisciplinarnu prizmu.  

 

Rok za predaju radova: 15. jun 2023. godine

Imejl adresa za slanje radova: redakcija.kritika@instifdt.bg.ac.rs

Uputstva za autore možete naći na adresi kritika.instifdt.bg.ac.rs