VIRTUELNA LJUBAV
PDF

Ključne reči

ljubav
virtuelna realnost
kulturnoistorijska psihologija
kritička teorija

Kako citirati

M. Đorđević, A. . (2020). VIRTUELNA LJUBAV. Kritika: časopis Za Filozofiju I Teoriju društva, 1(2), 289–302. https://doi.org/10.5281/zenodo.4304645

Apstrakt

Osnovni fokus predstojećeg rada je fenomen virtuelne ljubavi, čije će se specifičnosti sagledavati kroz prizmu istorijske analize relevantnih društvenih reprezentacija i odlika, i nastanka i razvoja virtuelnih realnosti. Osnovni teorijski okvir rada predstavlja kulturno-istorijska psihologija, koja psihološke fenomene pozicionira u istorijske tokove kulturne i društvene transformacije, na čijim se epohalnim pragovima konstituišu novi oblici subjektivnosti. U prvom delu rada razmatraće se virtuelna realnost kao vrsta „intencionalnog sveta“, koja je generički određena interaktivnošću. U drugom delu rada, jubav će biti razmatrana kao istorijski fenomen, čije su psihološke, socijalne i šire društvene odlike smatrane kulturno specifičnim, i biće dat prikaz različitih istorijskih formi ljubavi u dominantnom Zapadnom društvu.Na kraju, biće data analiza načina na koje možemo razumeti pojedine, pre svega relacione, odlike virtuelne ljubavi. Ključni aspekti virtuelne ljubavi, sagledani u odnosu između Ja i Drugi, pojedinca i društva, virtuelnog i aktuelnog, razmatraće se kao inherentno konfliktni.

https://doi.org/10.5281/zenodo.4304645
PDF