POCEPANI PORTRET SUBJEKTA POVERENJA: FROJD I SARTR
PDF

Ključne reči

poverenje
verovanje
nesvesno
ontološka fenomenologija
psihoanaliza

Kako citirati

Perunović, A. . (2021). POCEPANI PORTRET SUBJEKTA POVERENJA: FROJD I SARTR. Kritika: časopis Za Filozofiju I Teoriju društva, 2(1), 3–18. https://doi.org/10.5281/zenodo.4784177

Apstrakt

U ovom članku će biti spekulativno razmatrana jedna specifična forma subjektivnosti, koja nastaje iz fundamentalne uslovljenosti egzistencije subjekta poverenjem. Polazeći od hipoteze da poverenje teži ka stvaranju subjektiviteta koji bi postojao samostalno, kao totalitet i odvojenost od sveta, pokušaćemo da razvejemo ovu iluziju, prikazujući konstitutivnu fragmentarnost subjekta poverenja, kao i granice i procepe koji ga sačinjavaju. Preispitujući jednu takvu ontogenezu, ispitaćemo psihološke, ali i epistemološke uslove, koje poverenje nameće subjektu u njegovom nastajanju. Frojdova psihoanalitička teorija i Sartrova ontološka fenomenologija, daće nam glavne (nekada suprotstavljene, nekada pomirljive) pojmovne aparate, kojima ćemo se služiti, ali koje ćemo takođe i dovoditi u pitanje u analizi koja sledi. Njihovim kritičkim preklapanjem, težićemo da dobijemo optimalan alat za dekonstrukciju subjekta poverenja, dekonstruišući pritom i neke tradicionalno oprečne filozofske kategorije, kao što su svesno i nesvesno, subjekat i objekat, egzistencija i postajanje, verovanje i znanje, itd.

 

 
https://doi.org/10.5281/zenodo.4784177
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported License.

Sva prava zadržana (c) 2021 Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva