KA OBUHVATNOM POJMU POVERENJA
PDF

Ključne reči

poverenje
empirijska istraživanja
pojmovna analiza
glasanje
demokratija

Kako citirati

Šoć, A. . (2021). KA OBUHVATNOM POJMU POVERENJA. Kritika: časopis Za Filozofiju I Teoriju društva, 2(1), 35–52. https://doi.org/10.5281/zenodo.4784241

Apstrakt

U ovom radu ću razmotriti fenomen poverenja iz dva ugla. Prvi deo rada će se ticati empirijskih pristupa u istraživanju poverenja. Ukratko ću razmotriti pet aktuelnih debata o prednostima i manama različitih empirijskih pristupa, da bih zatim ukazao na to da svaka od njih zahteva preciznije određenje poverenja. U drugom delu rada, poći ću od trenutno dominantne debate između onih koji poverenje izjednačavaju sa ponašanjem i onih koji ga izjednačavaju sa očekivanjem. Govoriću o problemima oba ova pristupa, kao i o tezi da je poverenje crta ličnosti. Iako svaka od ponuđenih opcija ima svoje dobre strane, poverenje je, pokušaću da pokažem, suviše kompleksan fenomen da bi se odredilo na tako jednostavan način. Rad završavam obuhvatnom definicijom poverenja koja uključuje i neke od pomenutih elemenata, ali i druge značajne aspekte tog fenomena, i za koju se nadam da može da posluži kao polazna tačka u formulisanju budućih empirijskih istraživanja.

 

 
https://doi.org/10.5281/zenodo.4784241
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported License.

Sva prava zadržana (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode