ŠTA POKAZUJU ARGUMENTI HOLANDSKE KNJIGE?
PDF

Ključne reči

subjektivna interpretacija verovatnoće
Holandska Knjiga
uverenja
Kolmogorov
De Fineti

Kako citirati

D. Filipović, N. . (2021). ŠTA POKAZUJU ARGUMENTI HOLANDSKE KNJIGE?. Kritika: časopis Za Filozofiju I Teoriju društva, 2(1), 55–68. https://doi.org/10.5281/zenodo.4784217

Apstrakt

Argument(i) Holandske knjige su jedan od glavnih razloga za veliki uspeh subjektivne interpretacije verovatnoća. Ovakvi argumenti su subjektivnu interpretaciju učinili ozbiljnim kandidatom za interpretaciju u okviru teorije verovatnoće, u doba kada su interpretativni napori favorizovali objektivističke i epistemičke pravce. Kasnije, subjektivna interpretacija, zajedno sa argumentima Holandske knjige, dobila je veliki tehnički razvoj i veliku upotrebu u mnogim disciplinama u kojima postoji potreba za upotrebu teorije verovatnoće, poput teorije odlučivanja ili teorije igara. U ovom radu, ukratko ćemo prikazati zbog čega su argumenti Holandske knjige bili potrebni subjektivnoj interpretaciji u njenom razvoju, kakve dopune su ti argumenti tokom vremena doživeli i zbog čega, a potom i prikazati glavne supstantivne pretpostavke tih argumenata. Najzad, analiziraćemo održivost takvih pretpostavki, i pokazati da, ne bismo li u potpunosti sačuvali svrhu i domete argumenata Holandske knjige, najbolje je odlučiti se za izvestan interpretativni primitivizam u okviru subjektivne interpretacije verovatnoće.

https://doi.org/10.5281/zenodo.4784217
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported License.

Sva prava zadržana (c) 2021 Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva