UPANIŠAD PITANJA I ODGOVORA
PDF

Ključne reči

upanišad
atman
prana
brahmaćarja
samsara

Kako citirati

Tolić, I. (2021). UPANIŠAD PITANJA I ODGOVORA. Kritika: časopis Za Filozofiju I Teoriju društva, 2(1), 173–190. преузето од https://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/58

Apstrakt

Praśna upanišad ili Upanišad pitanja i odgovora prikazuje razgovor šestorice mudrih učenika sa premudrim Pipaladom. Cilj njihove posete je sticanje najvišeg znanja, koje može da ih izbavi od kruga ponovnih rađanja. Dijalog je podeljen u šest celina, a svaka predstavlja pitanje jednog od Pipaladinih posetilaca. Njihov razgovor se odnosi na stvaranje sveta, fiziologiju i psihologiju čoveka, aktivnost uma tokom spavanja, posmrtnu sudbinu ljudi, osobine živototvornog daha i drugo. Čitalac se neprimetno kreće između razmatranja principa makrokosmosa i mikrokosmosa, upoznajući se, istovremeno, sa osnovnim načelima upanišadske misli. Ova upanišad se datira krajem prvog veka pre naše ere ili početkom naše ere. Prema izboru filozofa Śankare, smatra se jednom od glavnih upanišadi. Nakon prevoda svakog od šest pitanja nalaze se kraće primedbe, koje treba da služe kao pomoć čitaocu

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported License.