SIMULAKRUM I KRITIKA: DELEZOVO TUMAČENJE PLATON(IZM)A
PDF

Ključne reči

kritika
metod
Delez
simulakrum
Platon
razlika

Kako citirati

Ostojić, A. (2021). SIMULAKRUM I KRITIKA: DELEZOVO TUMAČENJE PLATON(IZM)A. Kritika: časopis Za Filozofiju I Teoriju društva, 2(2), 259–272. https://doi.org/10.5281/zenodo.5732508

Apstrakt

Delezovo razumevanje kritike, koje je izneo u delu Niče i filozofija predstavlja sistemski metod koji će Delez koristiti u svojim kasnijim delima. Zastupajući ovu tezu, rad analizira problem simulakruma, koji Delez uočava kod Platona, pokazujući na koji način je Delezovo razumevanje kritike prisutno u njegovom sagledavanju platon(izm)a. Premda se Delezov kritički metod unutar ovog rada u najvećoj meri posmatra i ispituje kroz njegovo razumevanje Platona i simulakruma, rad takođe nagoveštava mogućnost šireg razumevanje uloge kritike kod Deleza: može li se kritika razumeti kao konstantan metodski pristup kojem Delez pribegava? Takva pozicija otvara prostor unutar kog se čitava Razlika i ponavljanje može razumeti kao veliki kritički projekat, na šta Delez delimično i sam upućuje.

https://doi.org/10.5281/zenodo.5732508
PDF