[1]
Ostojić, A. 2021. SIMULAKRUM I KRITIKA: DELEZOVO TUMAČENJE PLATON(IZM)A. Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2, 2 (Нов. 2021), 259–272. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.5732508.