[1]
Grupa autora 2021. PANEL: KRIZA DEMOKRATIJE U REGIONU JUGOISTOČNE EVROPE. Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2, 2 (Нов. 2021), 317–339.