(1)
Hajdeger, M. . ZADATAK BUĐENJA OSNOVNOG RASPOLOŽENJA I POKAZIVANJE PRIKRIVENOG OSNOVNOG RASPOLOŽENJA NAŠEG DANAŠNJEG TUBITKA. kc 2020, 1, 335-351.