Ostojić, Aleksandar. 2021. „SIMULAKRUM I KRITIKA: DELEZOVO TUMAČENJE PLATON(IZM)A“. Kritika: časopis Za Filozofiju I Teoriju društva 2 (2):259-72. https://doi.org/10.5281/zenodo.5732508.