Perunović, A. . (2021) „POCEPANI PORTRET SUBJEKTA POVERENJA: FROJD I SARTR“, Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 2(1), стр. 3–18. doi: 10.5281/zenodo.4784177.