Ostojić, A. (2021) „SIMULAKRUM I KRITIKA: DELEZOVO TUMAČENJE PLATON(IZM)A“, Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 2(2), стр. 259–272. doi: 10.5281/zenodo.5732508.