[1]
Grupa autora, „PANEL: KRIZA DEMOKRATIJE U REGIONU JUGOISTOČNE EVROPE“, kc, том 2, изд. 2, стр. 317–339, Нов. 2021.